Werf: Scheepswerf M. van der Pol

in Zwijndrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf M. van der Pol".

Algemeen

De werfcode is: =Pol-Zwijndrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ringdijk in Zwijndrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 21 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 12 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1936.

Bijzonderheden

Volgens de wervenlijst van Binnenvaart schepen bestond de werf van 1928 - 1958. Dat is wel een andere periode dan de gemeten schepen!

Er bestaat in 2019, volgens het register van de KvK, een "Van der Pol's Scheepswerf en Expeditiebedrijf BV", Lauwers 6, 3332 TA, Zwijndrecht
Een voortzetting? Waarom zijn er dan na 1936 nooit meer schepen van deze werf gemeten?
(JS, febr. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!