Werf: Scheepswerf Gebr. Pot

in Bolnes

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Gebr. Pot".

Algemeen

De werfcode is: =Pot-Bolnes
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oostdijk in Bolnes (Thans gem. Ridderkerk.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 276 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 133 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1882.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1961.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Niet te verwarren met Boele en Pot, dat was een aparte werf. Zie aldaar.

Uit de memoires van Frank Pot (zie de verwijzingen): "[Nadat Joost Pot de werf in Slikkerveer gestart was] vestigden zich zijn beide broeders eveneens als Scheepsbou­wers, Piet en Hendrik Pot, terwijl twee zusters, Peternella, alias-tante Pietje, en Julia met deze broers waren meegekomen. Want Piet en Hein Pot waren niet getrouwd en zijn ook ongetrouwd gebleven. Hun zaak bestaat heden ten dage nog onder de oude naam van Gebrs. Pot, hoewel de latere firmanten uit de vrou­welijke lijn van tante Pietje zijn voortgeko­men."

Op de (wel heel fragmentarische) schepenlijst op de website Vergane Glorie is het oudste schip dat op deze werf gebouwd is de PHILIP VAN MARNIX uit 1863.

Volgens Marhisdata bestond de werf van 1867 tot 1967. Het Reformatorisch Dagblad van 3-2-1988 zegt: "De registers van het kadaster van 1839 maken melding van de vestiging van de scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes, een van de eerste werven in Ridderkerk." Dat is vrijwel zeker fout, dat zal gaan om de werf van Joost Pot in Slikkerveer.

Nog even over Boele en Pot: in 1896 was A.N. den Ouden directeur van de werf Gebr. Pot. Hij was langs twee kanten zwager van de directieleden van P. Boele Pzn. Toen Boele (die nog alleen in Slikkerveer zat) een reparatiewerf wilde oprichten in Bolnes is Den Ouden daar ook ingestapt. Die werf werd Boele en Pot. Maar de werf van Gebr. Pot is altijd daarnaast blijven bestaan.

Meting RN1268 vermeldt als bouwjaar 1981. Dat is een fout van de scheepsmeter: een vorige meting (A22860N) vermeldt 1961.

(JS, juli 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!