Werf: Gebr. Pot

in Kinderdijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Pot".

Algemeen

De werfcode is: =Pot-Kinderdijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Elshout in Kinderdijk (Inclusief Elshout.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 62 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

In de metingen wordt als plaats van de werf veelvuldig Elshout gebruikt. Volgens Wikipedia is Elshout de oorspronkelijke naam voor Kinderdijk.

Website Vergane Glorie schrijft: "De werven van de Gebroeders Pot hadden hun eerste werf in Papendrecht, later vestigde dit bedrijf zich ook in Elshout, Kinderdijk en Bolnes."


De Website van H.W.G. van Blokland schrijft: "De familie Pot bezat de "Oude Werf" in Kinderdijk. Deze werf was gelegen op de punt waar de Lek en de Noord bij elkaar komen." In 1858 werd die werf opgeheven, i.v.m. de toenmalige dijkverzwaring. In 1839 richtte Bastiaan Pot Joostz. de "Nieuwe Werf" op, "bij de Elshout", naast de Oude Werf. "De Nieuwe Werf" werd in 1839 opgericht door Bastiaan Pot Joostz en zijn zoons Gebr Bastiaan Pot." In 1852 begon men op deze werf ook met de fabrikage van ijzeren molenroeden (volgens eigen patent voor 10 jaar) te maken en ijzeren masten voor de zeeschepen.
De werf werd volgens de genealogie website van H.W.G. van Blokland in 1915 opgeheven. Die ene meting van een sleepschip dat nog in 1922 op de werf gebouwd zou zijn moeten we met een grote korrel zout nemen.

Van Groningen schrijft: "Te Elshout bevond zich wel de bekendste fabrikant van molenroeden, die omstreeks 1850 niet meer van hout maar van ijzer gemaakt werden, namelijk de firma Gebr. Pot."

Waarom de metingen pas beginnen met schepen die in 1906 gebouwd zijn is mij niet duidelijk. Misschien werden er voor die tijd geen binnenvaartschepen gebouwd? (JS, aug. 2019)

In de metingen komt ook één meting voor over een schip dat gebouwd zou zijn bij de Gebr. Pot in Krimpen aan de Lek. Daar geloof ik niets van. Ik zet hem hierbij (JS, sept. 2019)

Idem voor een gebroeders Pot te Rotterdam. Ook één meting(Hb382N) en nog niet goed leesbaar ook. Ik zet hem ook hierbij. (JS, mei 2020)

Voor de plaatsbepaling heb gebruik gemaakt van de (staf) kaart uit 1888 op Topotijdreis.nl (JS, maart 2023)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!