Werf: Bertus Potveer

in Warmenhuizen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bertus Potveer".

Algemeen

De werfcode is: =Potveer-Warmenhuizen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Krankhoorn in Warmenhuizen (Nabij Schagen.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Bijzonderheden

Slechts drie metingen van maar één schip, een ijzeren motorscheepje van (oorspronkelijk) 20 ton uit 1924. Toch een belangrijke werf, die de hele streek van (eerst houten, later ijzeren) tuindersvletten voorzag.

Niet te verwarren met de werf van Potveer in Avenhorn, die in 1925 of 1926 is opgericht door een zoon van Bertus Potveer en die nog steeds part-time functioneert. Van die werf zijn geen metingen. Volgens het Zijper Museum waren er ook nog werven van een Potveer in Kalverdijk en Obdam.

Het is niet duidelijk wanneer de werf van Bertus Potveer is opgericht

Het adres is vreemd: de Krankhoorn is nou juist zo'n beetje de enige straat in Warmenhuizen die NIET aan water ligt. Dat heeft er misschien mee te maken dat de werf van Bertus Potveer moest worden opgeheven vanwege de ruilverkaveling. Is het water toen gedempt?

Er zijn vrij veel foto's van de werf bewaard gebleven.

Er was nòg een helling in Warmenhuizen, vlak bij de Noorderbrug, aan de het eind van de Piksteeg, waar nu de Rietzangerstraat is. De eigenaren waren achtereenvolgens Tinus Tesselaar, Herman Quant, Piet Otto en Piet Smit.

De Museale Schuitenhelling van Nico Vader in Broek op Langendijkis voor een belangrijk deel geïnspireerd op de werf van Potveer.

(JS, augustus 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!