Werf: P. van Straaten

in Loosduinen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "P. van Straaten".

Algemeen

De werfcode is: =PvStraaten-Loosduine
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Eerst: Noordwest Buitensingel 5, Den Haag, van 1925 Nieuweweg 52 Loosduinen in Loosduinen (Bij Den Haag.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 30 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 26 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1937.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Niet verwarren met (C.W.) van Straaten en van den Brink in Den Haag.

PvS werf bouwde vooral westlanders, VS en VdB meer motorschepen. Als in de metingen Loosduinen staat, is het zeker deze werf. Ook P. van Straaten (en een enkele keer N. of F. van Straaten) is deze werf. Alle andere metingen metVS heb ik toegemeten aan VS en VdB. Zal wel niet helemaal kloppen. (JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!