Werf: Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV".

Algemeen

De werfcode is: =RDM-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Dokhaven, Heijplaat (Thans: Directiekade) in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  

Er staan 38 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 29 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1974.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Voortzetting van de werf "De Maas" uit Delfshaven. In 1902 officieel opgericht en meteen verhuisd naar Heijplaat op de zuidelijke Maasoever. In eerste instantie meer reparatiewerf dan nieuwbouwwerf met op het hoogtepunt 12 dokken en 7.000 arbeiders. En altijd meer zeeschepenbouwer dan bouwer voor de binnenvaart. Het dorpje Heijplaat is gebouwd als arbeidersdorp voor de RDM.

Diverse overnames (1925: Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg in Schiedam; 1938 P. Smit Jr.) waardoor de locatie van bouwen van een schip niet helemaal eenduidig is.

In 1941 door de Engelsen gebombardeerd, in 1944 door de Duitsers grondig vernield. Na W.O. II een snelle wederopbouw en bloeiperide.

In 1966 opgegaan in RSMS, in 1971 in RSV. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. In 1983 officieel failliet. Thans (2020) leeft de naam voort in de RDM-campus in Heijplaat.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!