Werf: N.V. Scheepsbouwwerf v/h C.M. van Rees

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf v/h C.M. van Rees".

Algemeen

De werfcode is: =Rees-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Molendijk 94 in Sliedrecht.  

Er staan 285 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 219 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1893.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1977.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1880 door C.M. van Rees, oorspronkelijk aan het Kleine Diep. In 1916 uitgebreid naar de Molendijk (thans nr. 94, het terrein van IHC Merwede en IHC IQIP). In 1921 overleed Van Rees. Het bedrijf werd door zijn zoons voortgezet als een N.V. Het is mij niet duidelijk wanneer officeel de naamswijziging is geweest, in 1921 of al eerder. In de metingen zien we vanaf 1905 al "v/h C.M. van Rees" in de naam, en al vanaf 1909 "N.V.". Maar scheepsmeters waren notoir slordig in hun benamingen van de werf, zeker als de meting lang na de bouw van een schip werd uitgevoerd.

Van Rees bouwde hoofdzakelijk baggermateriaal. Achteraf wordt er (bijvoorbeeld op de website Kombuispraat) nostalgisch teruggekeken op de "Van Rees Standaard zuiger". Maar er wordt nergens omschreven hoe deze er dan zouden uitzien.

Volgens Timmerman gaf de firma op 1 januari 1931 "aan 160 werklieden emplooi."

In het archief van de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) ligt een omslag over mogelijke samenwerking tussen de ASM, Van Rees en N.V. Scheepswerf en Machinefabriek "Holland" te Hardinxveld uit 1970 en 1971. De zogenaamde "Baggergroep". Dat is kennelijk op niets uitgelopen.

In hetzelfde archief ligt een contract uit 1976 met Van Rees, voor de levering van het casco van een emmerbaggermolen. Kennelijk besteedde Van Rees dus ook werk uit.

In 1978 samen met concurrent IHC De Klop opgegaan in IHC van Rees-De Klop.

Van Rees had een dochterbedrijf: N.V. "Zuid-Holland", Mij. tot Exploitatie van Aannemersmateriaal, opgericht in 1902.

Veel foto's bij de Historische Vereniging Sliedrecht, maar ongedocumenteerd en merendeels ongedateerd.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!