Werf: Scheepswerf De Rietpol

in Spaarndam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Rietpol".

Algemeen

De werfcode is: =Rietpol-Spaarndam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De Rietpol 1 in Spaarndam.  

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1970.

Bijzonderheden

De Rietpol was een ondiepte of een eilandje in het Spaarne bij Spaarndam. De Historische Werkgroep Spaarndam schrijft: "Joop Verharen (1915-1988) richtte op 10 juni 1936 scheepswerf annex jachtwerf De Rietpol op. Het eilandje was inmiddels opgehoogd met puin afkomstig van de Koudenhorn Kazerne in Haarlem. [...]
Na de oorlog begon de scheepswerf te groeien en in 1946 werkten er inmiddels 12 man. Duitse houten mijnenvegers werden op de werf omgebouwd tot houten kotters en later bouwde het bedrijf ook grote zeiljachten. Op het hoogtepunt had Verharen 54 man in dienst. Piet de Meester, voorheen werkzaam bij Stapel, was zijn werfbaas. Aan opdrachten geen gebrek, want de werf bouwde onder andere coasters, grote trailers voor Frankrijk en kotters voor België en Denemarken. In totaal zijn er zo’n 50 schepen gebouwd. [...]
De teruggang begon tijdens de oliecrisis in 1973 en het werd nog erger na het inzakken van de huizenmarkt. [...] Daarna legde de werf zich toe op de bouw van kleinere jachten naar een eigen ontwerp. Naast vader Joop was inmiddels ook zoon Emiel (geb. 1948) in het bedrijf gekomen. De Rietpol begon zich steeds meer toe te leggen op reparatie en onderhoud van schepen en op zomer- en winterstalling."

De Maritiem-Historische Databank (MarHisData) heeft gegevens over twee coasters die in 1956 en 1957 bij De Rietpol gebouwd zijn.

Wikimedia heeft een categorie "Ships built at Scheepswerf de Rietpol, Spaarndam" met daarin 1 foto, van de tewaterlating d.m.v. een kraan van een niet te identificeren motorjacht. Vermoedelijk uit de jaren vijftig.

Als zeeer persoonlijke noot mag ik eraan toevoegen dat mijn eerste boot (nou ja, bootje, een Flits) in de jachthaven van De Rietpol lag. In die tijd importeerde De Rietpol Deense en Noorse motorjachtjes, onder meer LM-kruisers. Tevens heeft de werf toen een serie heteluchtkachels voor scheepsgebruik (op gasolie, dus) ontwikkeld, die de woordspelige naam "heatpol" droeg.

De drie metingen van schepen die op de werf gebouwd zijn betreffen alle drie sleepvletten voor de "Koperen Ploeg": De K.P. 8 (meetnummer A24381N), de K.P. 9 (meetnummer A24382N) en de K.P. 10 (meetnummer A24391N). De Koperen Ploeg is een coöperatieve boot- en stuurliedenvereniging gevestigd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, Nederland. De voornaamste werkzaamheden zijn het aan- en ontmeren van zeeschepen. Pas op: er zijn meer vletten en schepen geweest met dezelfde namen/aanduiding. (En kennlijk is K.P. 9 ook een type Kalashnikov!)

Het bedrijf is in 2019 verkocht. Thans wordt het door een projectontwikkelaar verklungeld en zijn er dure appartementen op het terrein gepland.

Faillissementsdossier geeft een inkijkje in wat er na beëindiging van de werf ter veiling werd aangeboden. Voor zover ik weet is de werf niet failliet gegaan, maar door de eigenaar opgeheven. De veiling werd gehouden in april 2020.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!