Werf: Rijkee & Co., N.V. Werf v/h

in Rotterdam - Katendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Rijkee & Co., N.V. Werf v/h".

Algemeen

De werfcode is: =Rijkee
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Rotterdam - Katendrecht.

Er staan 52 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 31 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1877.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Bij vrij veel metingen staat Charlois, maar de MarHist databank houdt het op Katendrecht.

Op de website van de RVEN staat bij het schip Werkspoor IV, helaas zonder enige bronvermelding: "Werf Rijkée & Co te Rotterdam (Charlois) werd in 1863 door Baris C.A. Rijkée opgericht en bouwde voor de KPM, de KNSM, de Hollandse Stoomboot Mij en vele andere maatschappijen. Vanaf 1877 bouwde Rijkée ijzeren stevenklippers. Waarschijnlijk werd de klipper voor de binnenvaart bij Rijkée ontwikkeld. Jan en Cornelis Rijkée hadden vanaf 1904 de leiding over de werf. In 1905 werd de naam van de werf NV Werf, voorheen Rijkée & Co. In 1922 werd de werf door een grote combinatie overgenomen, directeur werd Van der Tas. In 1931 werd de werf gesloten. Op de plaats waar de werf lag, aan de mond van de Maashaven, staat nu het ventilatiegebouw van de Maastunnel."

Eén scheepsmeter heeft er wel iets heel bijzonders van gemaakt. Bij meting R17433N staat "Bijker en Co". Uit een andere meting van hetzelfde brandmerk blijkt echter dat dat Rijkee en Co moet zijn. Over de klok horen luiden gesproken ...

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!