Werf: B. van Rijn & Co., machinefabriek, scheepswerf en constructiewerkplaats

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "B. van Rijn & Co., machinefabriek, scheepswerf en constructiewerkplaats".

Algemeen

De werfcode is: =Rijn-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Bij de spoorbrug in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Scheeps- en Machinereparatie inrichting De Schie in Schiedam.

Bijzonderheden

Deze werf heeft maar een paar jaar bestaan. Op 13 februari 1923 werd surseance van betaling aangevraagd. Op 6 maart is het faillissement uitgesproken. Op 1 mei is de inboedel, inclusief een of meer in aanbouw zijnde schepen, geveild.

Meting R5470N gaat over het motorschip Jozina Geertruida. Dat schip wordt ook behandeld in "Het Schip" van 17 november 1922 op blz 317.

Volgens de wervenlijst van de vereniging De Binnenvaart zou deze werf bij de Spoorbrug gelegen hebben. In dat geval zou eerst de werf De Schie en, vanaf 1929, Fred. J. Kemper, op ditzelfde terrein gevestigd zijn.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!