Werf: N.V. Frank Rijsdijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Frank Rijsdijk".

Algemeen

De werfcode is: =Rijsdijk-HIAmbacht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Bijzonderheden

Dit was een scheepssloperij die kennelijk voor eigen gebruik een drijvende bok bouwde. Let op: de wervenlijst van de ver. De Binnenvaart zegt dat dit hetzelfde bedrijf is als scheepssloperij Holland, ook in H.I. Ambacht, maar dat is expliciet niet zo: in 1908 werd Rijsdijk uit zijn eigen bedrijf gezet dat toen verder ging als Holland. Rijsdijk is toen opnieuw begonnen, onder eigen naam. Dat ene schip uit 1912 heeft dus niets te maken met Holland. In 1963 zijn beide bedrijven pas samengevoegd.

Niet te verwarren met de aannemer N.V. A. v. Rijsdijk en Zonen die in 1963 een heibok in eigen beheer bouwt.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!