Werf: Bouke Berends Roorda

in Drachten

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bouke Berends Roorda".

Algemeen

De werfcode is: =Roorda-Drachten
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Moleneind in Drachten (Inclusief Langewijk).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 57 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 30 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1902 door Berend Tjeerds Roorda. Vanaf ongeveer 1905 kwam Bouke hem helpen. Bouke had een opleiding gekregen in de ijzeren scheepsbouw bij Van der Werff in Langewijk, maar hij had ook nog gewerkt bij Eeltje en later Auke Holtrop van der Zee. Hij had oog voor snelle schepen. De "Piipster skûtsjes" zijn nog steeds beroemd.

In 1909 ging de werf failliet, min of meer buiten de schuld van Berend Tjeerds. (Snijder, blz 81.) In 1911 maakten vier broers Roorda een doorstart, met Bouke Berends aan het roer. In 1921 trok Brend Tjeerds zich helemaal uit het bedrijf terug en in 1922 werd het bedrijf bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als "Gebroeders Roorda Scheepsbouw- en Constructiewerkplaats". Het laatste schip werd in 1933 gebouwd.

(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!