Werf: Fa. De Roos en van der Meijden

in Leeuwarden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. De Roos en van der Meijden".

Algemeen

De werfcode is: =RoosMeijden-Leeuward
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oldegalileën/Dokummer Ee in Leeuwarden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 106 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 66 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1901.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Gesticht in 1901 door Johannes de Roos Jsz. In 1903 kocht zijn zwager Jan van der Meijden zich in en kreeg de werf de naam "Scheepsbouw- en reparatiewerf De Hoop". Deze naam komt in de metingen echter niet terug. Per 1 september 1935 omgezet in eenVOF. Op 24 februari 1937 is de VOF opgeheven en in 1938 is de werf gesloten.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!