Werf: Constructie en Scheepsbouw Van Santen B.V.

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Constructie en Scheepsbouw Van Santen B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Santen-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Industrieweg 69 in Sliedrecht.  

Er staan 31 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 22 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1960.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit is een van die werven waarvan wel veel gedocumenteerde schepen bestaan, maar er is nauwelijks informatie over de werf zelf te vinden. Als je googelt op "Scheepsbouw Van Santen" in "Sliedrecht", krijg je als resultaat talloze schepen, veel van die bedrijfjes die KvK informatie voor veel geld aanbieden, maar niets over de werf.

Het bedrijf lijkt thans (2020) verdwenen, maar in 2016 bestond het nog - althans: het kmt voor in een klantenlijst van een adviesbureau (ook slordig, trouwens).

Wat verder opvalt is dat in die scheepsbeschrijvingen Van Santen als werf heel vaak genoemd wordt met andere bedrijven, met name bij zeeschepen. Het lijkt alsof VanSanten meer toeleverancier was van scheepssecties dan een hele grote zelfstandige bouwer. Als we naar de metingen kijken dan bouwden ze zelfstandig het wat kleinere spul: pontons, sleepboten en -vletten, maar ook wel baggermaterieel. Verder valt het grote aantal Eerste metingen op (dus vrijwel zeker nieuw gebouwde schepen): 22 van de 31 metingen.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!