Werf: N.V. Rotterdamsche Scheepswerf Maatschappij

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Rotterdamsche Scheepswerf Maatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =Scheepswerf-Rotterda
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Nesserdijk in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1936.

Bijzonderheden

Dit moet een betrekkelijk kleine werf geweest zijn. Er is heel weinig over terug te vinden.

Opvallend is dat van de 10 metingen die deze werf opgeven er slechts één een "eerste meting" is, d.w.z. een nieuwgebouwd schip. De tien metingen betreffen vier verschillende schepen. Ook curieus: drie daarvan zijn gebouwd in 1909 en 1910, dan volgt een gat, en dan pas weer één schip in 1936. Drie van de vier schepen heten op enig moment "Maasstroom" met daarachter een nummer: 33, 34 en 36. Aan de hand daarvan kunnen we de reder terugvinden: de Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam. Werfnaam en eigenaar lijken verdacht veel op elkaar. Sterker nog, bij één meting staat als eigenaar "Rotterdamsche Scheepswerf Mij N.V. te Rotterdam". Dus ook in de naam van de eigenaar komt die vergissing terug.

Een raadselachtige werf!

(Later: zo raadselachtig dat ik er een artikeltje over geschreven heb. Zie de verwijzingen.)

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!