Werf: N.V. Scheepshelling Mij. 'Scheveningen'

in Scheveningen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepshelling Mij. 'Scheveningen'".

Algemeen

De werfcode is: =Scheveningen-Scheven
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hellingweg en Zeesluisweg in Scheveningen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 38 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 22 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1964.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens het Haags Gemeente-archief: "De oorsprong van de werf ligt in 1905, toen de Scheveningse reders een helling inrichtten die uitsluitend was bedoeld voor onderhoud aan de vissersschepen. In 1923 werd de sleephelling samengevoegd met de Scheepsbouw Maatschappij, die sinds 1914 actief was op een aangrenzend terrein. De combinatie werkte sindsdien onder de naam N.V. Sleephelling Maatschappij Scheveningen (SMS). De SMS verhuisde in 1931 naar de huidige lokatie aan de tweede haven."

Het is dus interessant dat we drie metingen hebben waarbij als naam van de werf "N.V. Scheveningsche Scheepsbouw Mij" gegeven wordt, maar dat twee van die drie metingen van na de fusie zijn. Om die reden voeg ik de metingen van de twee werven samen, het is niet goed meer op te maken wat op welke werf gebouwd is.

Uit de beschrijving van Muzee: "Het bedrijf werd opgericht in 1905, maakte in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog een periode van grote bloei door, maar ging ten onder in de jaren zeventig. Na het faillissement in 1979 realiseerden de Scheveningse ondernemers Huib Hoogenraad en Cees Kuyt een doorstart van de werf in afgeslankte vorm."

In 1963 kocht de SMS de helft van de werf "De Hoop" van Boot in Leiderdorp (toen inmiddels Leiden). De andere helft kwam in handen van de werf De Dageraad. De SMS wilde er vooral schepen voor Scheveningse vissers bouwen en kocht in 1966 De Dageraad uit. Scheepswerf Boot Leiden BV werd in 1979 failliet verklaard.

Omdat er zowel vissersschepen als baggermaterieel gebouwd werd plaats ik deze werf in de categorie: "niet gespecialiseerd".

Het kaartje geeft aan waar het werfterrein aan de Zeesluisweg (ongeveer) gelegen heeft.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!