Werf: Schottel Nederland N.V.

in Warmond

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Schottel Nederland N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Schottel-Warmond
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Veerpolder 5 in Warmond.  

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1966.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1977.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit is een dochterbedrijf van de Schottelwerft in Spay (D). Opgericht 1958. Vereniging "De Schottelboot" meldt echter: "Vanaf 1962 is de productie van [Schottelboten voor de NL markt, JS] overgegaan naar "van Leest" in Warmond. Tot 1966 werden er op beide werven schottelboten voor Nederlandse afnemers gebouwd daarna alleen nog in Warmond."

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal stelt bij het lemma Schottel, Warmond: "Voor zover bekend werden hier geen vaartuigen gebouwd." Dat klopt niet: er werden wel degelijk schepen in Nedelrand gebouwd, eerst in een productiehal in Den Haag, later in Warmond. Zie het jubileumboek 1961. Zie ook het werfplaatje in het Fries Scheepvaartmuseum.

De naam "Van Leest Warmond" komt niet in de metingen voor. Wel vijf metingen voor Schottel Nederland.

Thans alleen een verkoopkantoor, gevestigd in Zoetermeer.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!