Werf: W. Schram

in Slikkerveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W. Schram".

Algemeen

De werfcode is: =Schram-Slikkerveer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Muizenkade in Slikkerveer (Thans gem. Ridderkerk.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 29 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

In 1900 begint Wouter Schram Pietersz (Sliedrecht, 1865) een werf in Slikkerveer. Volgens mevr. Van Blokland-Visser: "[K]oopt [hij] daar een stuk grond aan de benedenmond van de Noord om daarop een kleine scheepswerf op te richten gelegen naast de sloperij "De Koophandel" van Johan Pas." In 1909 verkoopt hij die weer aan D. de Groot en Anthonie van Vliet. Deze jaartallen worden bevestigd door de scheepsmetingen. Schram begint opnieuw in Bolnes. Zie =SchramPietHein-Bolne.

Volgens het artikel "Scheepswerven Wouter Schram & Zonen en Piet Hein (1907-2009)" op de website Oud-Ridderkerk liggen de data iets anders: Schram zou pas op 16 oktober 1901 vergunning hebben gekregen voor de werf. Misschien was hij al langer aan het werk zonder vergunning? Hetzelfde artikel noemt als vestigingsplaats de Muizenkade. Die is op een moderne kaart niet terug te vinden.

In 1920 wordt de werf van Weduwe C. Boele te Slikkerveer overgenomen en wordt de officiële naam "N.V. Scheepswerven 'Piet Hein', v/h Fa. W. Schram en Zonen" te Bolnes en Slikkerveer. Dat is dus een tweede werf van Schram in Slikkerveer, op een andere plaats dan de eerste. Ik reken ze als twee aparte werven.

Opvallend is dat er geen enkele meting door de meters zelf wordt aangeduid als "Eerste meting". Gebruikte Schram deze werf hoofdzakelijk als reparatiewerf (en verlenging en ombouw, zodat een nieuwe meting nodig was)?

(JS, juli 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!