Werf: Fa. Schram & Zn N.V. Scheepswerven Piet Hein

in Bolnes

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. Schram & Zn N.V. Scheepswerven Piet Hein".

Algemeen

De werfcode is: =SchramPietHein-Bolne
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Bolnes (Thans gem. Ridderkerk.).

Er staan 95 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1983.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

In 1900 begint Wouter Schram een werf in Slikkerveer. In 1909 verkoopt hij die weer aan D. de Groot en Anthonie van Vliet. Schram begint opnieuw in Bolnes. Ik citeer de website Oud Ridderkerk: "Hij koopt op 1 oktober 1907 voor 9.000 gulden enkele percelen buitendijks gelegen griend, genaamd "De Moriaan", met diverse wonin-
gen. Hij krijgt op 4 augustus 1909 vergunning voor het bouwen van een nieuwe scheepswerf, genaamd "Piet Hein", met een "ijzerwerkersloods, smederij en timmerloods". Op 2 maart 1910 is er al sprake van enige uitbreiding, nl. voor het plaatsen van een petroleumlamp e.d. op zijn scheepswerf in Bolnes." In 1914 wordt bij notariële akte de werf "N.V. Firma Wouter Schram en Zonen" opgericht. (Dat kan niet. Of het is een N.V., of het is een firma, maar allebei tegelijk mag niet van de notaris. JS) Wouter Schram heeft twee zoons, Pieter en Hendrik. Die komen in het bedrijf werken. In 1920 wordt de werf van Weduwe C. Boele te Slikkerveer overgenomen en wordt de officiële naam "N.V. Scheepswerven 'Piet Hein', v/h Fa. W. Schram en Zonen" te Bolnes en Slikkerveer. De werf is niet vernoemd naar de zeeheld, maar naar de beide zoons.

Ergens in de jaren twintig wordt ook de werf van de Fa. Schuyt in Papendrecht overgenomen. Ook die gaat Piet Hein heten - maar gelukkig liggen die twee werven ver genoeg uit elkaar om onderscheid te kunnen maken. (Zie Piet Hein in Papendrecht.)
In 1925 overlijdt Pieter Schram, in 1931 overlijdt Wouter Schram. Hendrik gaat alleen verder, maar de naam van het bedrijf verandert niet meer. In 1949 komt zijn Hendrik (dus de tweede) in de directie, in 1976 komt diens zoon Hendrik (dus de derde) in de directie.
In 1977 wordt de werf in Papendrecht gesloten, in 2004 wordt het faillissement van de werf in Bolnes aangevraagd.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!