Werf: J. en A. van der Schuyt, Scheepswerf 'Juliana'

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. en A. van der Schuyt, Scheepswerf 'Juliana'".

Algemeen

De werfcode is: =Schuyt-Papendrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noordhoek, Hoogendijk in Papendrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 62 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf John Kievits en Van Reede in Papendrecht.

Bijzonderheden

Jawel, dezelfde Van der Schuyt als de beurtdienstrederij. maar ze bouwden niet alleen voor eigen bedrijf.
De website Oud-Papendrecht zegt dat de werf in 1899 is begonnen. Volgens mevr. Van Blokland-Visser (2) wordt in 1905 de bestaande werf van J. Kievits en J. Wilton van Reede overgenomen. In 1926 wordt de werf openbaar verkocht en gaat dan verder als N.V. Motor Industrie v/h J.& A. van der Schuyt . In 1940 is het terrein in handen van N.V. Scheepswerven Piet Hein.
In 1976 is de werf gesloten, het terrein is verkocht en de werfgebouwen zijn gesloopt.

Er zijn veertien metingen uit 1923 en 1924 die alleen als naam vermelden "N.V. Motorindustrie". Ik ben ervan uitgegaan dat dat ook deze werf is. Officieel is de naam pas vanaf 1926 " N.V. Motor Industrie v/h J.& A. van der Schuyt"

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!