Werf: Gebr. H. en K. Sissing, Scheepswerf 'Nova Zembla'

in Winsum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. H. en K. Sissing, Scheepswerf 'Nova Zembla'".

Algemeen

De werfcode is: =Sissing-Winsum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Spoorsloot (Thans: De Werf), Obergum. Tot 1911: Oosterstraat Obergum in Winsum (Inclusief Obergum en Onderdendam).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 112 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 56 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1911.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1937.

Bijzonderheden

In 1887 gesticht door Henderikus Sissing. In 1906 stierf Henderikus en is de werf voortgezet door zijn zoons Hindrik en Klaas. Opgeheven 1947.

Veel informatie in Info Bulletin Winshem, 12e jaargang nummer 2, december 2007.

Het werfterrein is in 1946 overgenomen door Jan Poppen, die in 1960 verhuist naar Lemmer. Thans in Zwartsluis.

Er zijn dus eigenlijk twee werven van Sissing geweest: tot 1911 aan de Oosterstraat, daarna aan de Spoorsloot (thans De Werf) in Obergum. Maar omdat we maar één meting met een datum hebben, uit 1916, voer ik ook maar één werf op, die aan de Spoorsloot.

(Obergum, ten noorden van het Winsumerdiep, was tot 1851 een zelfstandige gemeente. In 1851 bij Winsum gevoegd.)

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!