Werf: N.V. Scheepsbouw en Lasbedrijf v/h J.C. Slob

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouw en Lasbedrijf v/h J.C. Slob".

Algemeen

De werfcode is: =Slob-Papendrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Scheepvaartweg 11 3356 LL Papendrecht in Papendrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 81 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 58 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1962.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Lasbedrijf J.C. Slob in Sliedrecht.

Bijzonderheden

Opgericht 1947, bestaat nog steeds, thans al onderdeel van de Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Begonnen in Sliedrecht. In 1961 ook aan de Ketelhaven in Papendrecht. Vanaf 1983 "concentreren alle productiewerkzaamheden zich in Papendrecht" volgens de website van het huidige bedrijf.

Daarom heb ik die ene meting (RN5640) van een schip dat in 1986 bij Slob in Sliedrecht gebouwd zou zijn, ondergebracht bij Slob in Papendrecht. Het is mogelijk dat er meer schepen gebouwd zijn in Papendrecht die in de metingen aan deze werf in Sliedrecht zijn toegeschreven. Dat is uit de metingen niet te achterhalen. Caveat lector!

Tot en met 1970 gaan de metingen hoofdzakelijk over baggermateriaal. Vanaf 1970 wordt er meer algemeen voor de binnenvaart gebouwd. Niet in de metingen, wel op de website: tegenwoordig worden er hoofdzakelijk (casco's van) jachten gebouwd. Ik heb daarom bij soort werf het gehouden op "niet gespecialiseerd".

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!