Werf: Scheepswerf Sluiszicht

in Terhorne / Terherne

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Sluiszicht".

Algemeen

De werfcode is: =Sluiszicht-Terherne
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Stripe 19, 8493 LB in Terhorne / Terherne.  

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1948.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1965.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit was geen jachtwerf, maar een sleepboten- en utiliteitswerf. De eerste meting is uit 1958, de laatste uit 1965. Westerdijk moet in die periode al wat ouder geweest zijn, want in juni 1953 vierde hij zijn 40-jarig huwelijk.

In de Leeuwarder Courant van 03-07-1954 wordt een artikeltje gewijd aan de oplevering van de Esma B., een "kloeke sleepboot", bij de werf. De verslaggever was zó goed geïnformeerd dat hij de eigenaar Westerhuis noemt. De Esma B. is in de metingen terug te vinden, meetnr. G8767N.

In de Friese Koerier van januari 1956 wordt ook een artikeltje aan de werf gewijd. daaruit blijkt dat de werf ook schepen verlengde.

Op 3 juni 2009 is op hetzelfde adres weer een Scheepswerf Sluiszicht BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Die werd ingeschreven in de categorie "Bouw van sport- en recreatievaartuigen". Een zoon of kleinzoon? Of gewoon een slimme ondernemer die de naam gestolen heeft? Hoe dan ook, dat was kennelijk geen succes, want de werf ging in 2012 failliet en "per 2-12-2013 is de rechtspersoon uitgeschreven wegens Geen bekende baten meer aanwezig bij rechtspersoon." (Drimble)
Anno 2022 ligt er op dit adres nog steeds (of weer) een kleine scheepswerf met een dwarshelling en een kraan.

Om het nog iets moeilijker te maken: er zat ook een Westerdijk in Eernewoude, en dat was wel een (platbodem-) jachtenbouwer. Zie aldaar.
Meting G9855N slaat op een stalen zeiljacht dat op deze werf gebouwd zou zijn. Dat staat niet in de liggers, maar "is uit andere bron toegevoegd". Ik vraag me af of die andere bron niet Westerdijk in Eernewoude bedoelde. Enfin, hij staat nu bij Terherne, dus daar laten we het dan maar bij.

(JS, januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!