Werf: E.J. Smit en Zn Scheepswerven B.V.

in Hoogezand

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "E.J. Smit en Zn Scheepswerven B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Smit-Hoogezand
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rijksweg West 18a, 9608 PC in Hoogezand (Inclusief Kalkwijk.).  

Er staan 164 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 64 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1882.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Let op: Dit is niet hetzelfde bedrijf als J. Smit/Ferus Smit, die óók een werf in Westerbroek bezat

Vanaf 1922 in Westerbroek. (Eerste meting van een schip gebouwd in Westerbroek: 1922)

Later zat op dit terrein de scheepswef Pars Navis, in 2013 ook al weer failliet.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!