Werf: Scheepswerf Spijker

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Spijker".

Algemeen

De werfcode is: =Spijker-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Bickersgracht 40 in Amsterdam.  

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Op een foto van Jacob Olie uit 1896 liggen er twee betrekkelijk grote schepen voor de werf, waarvan één onttakeld. In de scheepsmetingen zijn alleen een aantal aldaar gebouwde dekschuiten en bakken terug te vinden. Waarschijnlijk hebben die zeeschepen niets met de werf te maken.

Het adres Bickersgracht 40 wordt ook alleen genoemd bij die foto van Jacob Olie.

In de overige archieven en werfbeschrijvingen uit deze tijd ontbreekt deze werf geheel. De wervenlijst van Binnenvaarttaal suggereert zelfs dat de werf nooit bestaan heeft. Ik (JS) ben het daarmee oneens: met 8 metingen in zeven jaar (en in tenminste drie verschillende handschriften) moet dit toch een echte werf geweest zijn.

Overigens blijkt uit de metingen dat de Fa. Spijker een dekschuitenverhuurder was, die kennelijk (deels) zijn eigen dekschuiten bouwde.

(JS, augustus 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!