Werf: Scheepswerf Vooruit

in Spaarndam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Vooruit".

Algemeen

De werfcode is: =Stapel-Vooruit-Spaar
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Lageweg (Thans: Molenwerf) in Spaarndam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 198 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 107 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1919.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1987.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Stapel & Schild, Scheepswerf Vooruit in Enkhuizen.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Ang Sin Liu Shipyard PTE LTD in Schoten (B).

Bijzonderheden

Dependance van de werf Vooruit in Enkhuizen; de twee werven hebben geruime tijd naast elkaar bestaan.

Het terrein in Spaarndam was eerder gebruikt door de werf "Hollandia" van Frans van Dijk. Hij verkocht de werf in 1917 aan Stapel.

In 1993 is Stapel samengegaan met Vos Machinebouw in Sliedrecht en verder gegaan als Vosta (geen metingen van deze werf). In 2002 is Vosta samengegaan met het Duitse LMG, uit Lübeck, en wordt Vosta LMG (geen metingen). In 2012 wordt Vosta LMG onderdeel van ASL marine Holdings (Ang Sin Liu in Singapore) (1 meting). Voor zover mij bekend ontwerp Vosta LMG wel vaartuigen, maar bouwt ze niet meer zelf.

Thans (2019) is het terrein herbestemd voor woningbouw. Er is niet veel meer dat nog aan de werf doet herinneren.

(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!