Werf: Wed. H. Stofberg

in Oudewater

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wed. H. Stofberg".

Algemeen

De werfcode is: =Stofberg-Oudewater
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Dessens: "aan de IJssel waar nu de Zuid-IJsselkade is" in Oudewater.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1917.

Bijzonderheden

Dit was een "spin-off" van de werf van Stofberg in Mijdrecht: een (later twee) jongere zoons die voor zichzelf begonnen in Oudewater. Gesticht in 1849 als Scheepswerf H. Stofberg. Bouwde "kleine schepen voor de beurtvaart". Na het overlijden van Hendrik in 1879 zette Geertruida het bedrijf voort onder de naam Firma Wed. H. Stofberg, IJzeren- en Houten- Scheepsbouw. Volgens Dessens in 1913 geliquideerd, in werkelijkheid kennelijk wat later, gezien meting A9474N die als bouwjaar 1917 geeft. (JS, nov. 2019)

Ik ben zo vrij de metingen van een schip dat gebouwd zou zijn bij Stofberg in Woerden ook onder deze werf te scharen. Er is, voor zover bekend, nooit een werf van Stofberg in Worrden geweest.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!