Werf: C.W. van Straaten en Van der Brink

in 's-Gravenhage (Den Haag)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C.W. van Straaten en Van der Brink".

Algemeen

De werfcode is: =StraatenBrink_Haag
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Bierkade, Den Haag, later Trekweg in 's-Gravenhage (Den Haag) (Inclusief Rijswijk.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 66 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1888.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Het is erg moeilijk om deze Van Straaten en de westlanderbouwer P. Van Straaten in Loosduinen uiteen te rafelen. Als Van der Brink erbij staat, of als er expliciet C. van Straaten staat, valt het nog mee. Maar als er gewoon "Van Straaten" staat? Alle Van Straaten in Den Haag staan hier, alle Van Straaten in Loosduinen (en Monster) staan bij P. van Straaten. Dat zal niet helemaal kloppen

(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!