Werf: A. van Suijlekom

in Drimmelen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. van Suijlekom".

Algemeen

De werfcode is: =Suijlekom-Drimmelen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oude Haven in Drimmelen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1901.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens Louis van Suijlekom (een achterkleinzoon) is de werf opgericht in 1898 door Adriaan van Suijlekom, overigens pas nadat twee eerdere pogingen door de autoriteiten waren afgewezen. "Op 17 december 1898 gaf de Gemeente Made en Drimmelen toestemming voor het oprichten van een scheepswerf met smederij aan de oostzijde van de Oude Haven (sectie F 508, 509 en 512). Deze haven was eigenlijk niet meer dan een verbrede kreek als verbinding tussen de rivier de Amer en de schutsluis. In 1903 werd het eigenlijk pas een echte haven."

Adriaan van Suijlekom is geboren in 1864 en in 1888 getrouwd met Jacoba de Graaf. Adriaan overleed in 1900, daarna heeft zijn weduwe de werf nog enkele jaren voortgezet. De werf zou dus vanaf 1900 officieel de Weduwe A. van Suijlekom moeten heten, maar die naam komt in de metingen niet voor. Wel enkele malen (de weduwe) D. van Suijlekom. Ik denk dat de meters daarbij twee werven door elkaar haalden: in Raamsdonk zat in dezelfde periode de veel grotere werf met die naam. (Werfcode: =WedSuijlekom-Raamsdo)

Eenmaal wordt in de metingen als werfnaam Weduwe Van Duijvendijk opgegeven. Dat is vrijwel zeker een vergissing van de scheepsmeter, want er is nooit een werf van Van Duijvendijk in Drimmelen geweest.

Er is ook sprake van een werf van een Weduwe A. van Suijlekom in Oosterhout (werfcode: =Suijlekom-Oosterhout). De enige meting van die werf gaat over een schip uit 1890, dus ruim voor de werf in Drimmelen opgericht is. Dus die geef ik als aparte werf op.

(JS, februari 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!