Werf: A. Swets Scheepsbouw

in Hardinxveld-Giessendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. Swets Scheepsbouw".

Algemeen

De werfcode is: =Swets-Hardinxv
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De Rokerij, later Rivierdijk 287 in Hardinxveld-Giessendam.  

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1962.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1975.

Bijzonderheden

Deze werf heeft kennelijk nogal "gezworven". In de Faceboek groep "Oud Hardinxveld-Giessendam staat over de buurtschap De Rokerij: "Aan de rivierkant bouwde Agien Swets een timmerloods waar aanvankelijk schaftketen en schaftwagens werden gemaakt. Later ging hij over op jacht¬en scheepsbouw. Door de aanleg van de dijk rondom dit gebied is van al deze bedrijvigheid tegenwoordig niets meer over."

En, inderdaad, in de Staatscourant 1998, nr 1, pag 4 e.v. blijkt dat Swets bezwaar maakt tegen onteigening wegens dijkverzwaring.

Die grond heeft kennelijk lang braak gelegen, want pas in 2019 worden er te ontwikkelen appartementen op de Rokerij aangeboden. In de advertentie staat: "Op de vroegere locatie van de rokerij en later scheepswerf Swets wordt momenteel, in nauwe betrokkenheid met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, een nieuwe en ruim opgezette woonlocatie ontwikkeld. [...] Het sprekende ontwerp is eigentijds en industrieel met de charme van vroeger." Ja-ja. Dieventaal. (JS, mei 2019)

Later zat hij, volgens de geschiedenis van de Alblasserwaard, op de werf die vroeger van Haeser was, Rivierdijk 287. Nog weer later zou daar de werf Tempo gezeten hebben.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!