Werf: Gebroeders Tijssen, Scheepswerf De Hoop

in Leiden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebroeders Tijssen, Scheepswerf De Hoop".

Algemeen

De werfcode is: =TijssenHoop-Leiden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Admiraal Banckertweg 19 in Leiden.  

Er staan 59 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 40 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Thans zit op dit adres nog Scheepswerf Stallinga.

Er waren twee werven "De Hoop" in Leiden, één van de Gebr. Boot, één van de Gebr. Tijssen. Boot lijkt veruit de grootste te zijn, en ook het vaakst de naam De Hoop te gebruiken.
Ik heb daarom, nogal arbitrair, metingen waarvan als werf uitsluitend staat opgegeven "De Hoop" in Leiden toegekend aan de Gebr. Boot.
Daar zullen dus wel wat fouten in zitten. Het gaat in totaal om 163 metingen waarbij alleen maar "De Hoop" staat en niet ofwel Tijssen ofwel Boot. U bent gewaarschuwd!

De literatuur geeft als adres vaak het Utrechts Jaagpad, maar dat is juist aan de overkant van de Nieuwe Rijn. Of was dat vroeger anders?

De literatuur geeft als oprichtingsdatum 1922, maar er zijn 6 metingen van schepen die voor die tijd gebouwd zouden zijn. Die worden echter vaak toegeschreven aan Tijs[s] te Leiderdorp. Is dat een andere werf Leiderdorp is in 1920 bij Leiden gevoegd. Tot ik meer informatie heb zet ik ze allemaal bij elkaar, maar dan klopt dus die oprichtingsdatum van 1922 niet. (JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!