Werf: Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V.

in Kootstertille

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Tille-Kootstertille
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Balkwar 10 in Kootstertille.  

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1987.

Deze werf is een vervolg op de werf Kramer & Booy N.V. in Kootstertille.

Bijzonderheden

Let op: dit is een zusterbedrijf van Tille Shipyards in Harlingen, dat in 1992 is overgenomen door Scheepswerf Welgelegen in Harlingen.

Volgens Wormgoor een voortzetting van Kramer & Booy, als deel van de groep Centraalstaal. Eveneens volgens Wormgoor expliciet juist NIET deel van Conoship.

Bouwde eerst baggermateriaal, probeerde het later met
Faillissement gemeld 8-8-2003

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!