Werf: De Toekomst

in Nieuwendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "De Toekomst".

Algemeen

De werfcode is: =Toekomst-Nieuwendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Nieuwendam (Enkele malen ten onrechte opgevoerd als Durgerdam).

Er staan 13 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal spreekt het vermoeden uit dat dit misschien een onderdeel is van de werf van Bernhard in Nieuwendam. Het moet een redelijk grote werf geweest zijn, gezien het aantal metingen over die paar jaar, namelijk 11. Daar zitten inderdaad wat dekschuiten tussen (de handel van Bernhard) maar ook een drijvende kraan, een ballastbak (wat is dat?) en een kraanponton. Opmerkelijk is ook een berichtje in het Haarlems Dagblad van 19 november 1908 dat deze werf de aanbesteding voor een "drijvend ijzeren droogdok" heeft gewonnen. De raming was 85.000 gulden, De Toekomst heeft ingeschreven voor 80.400 gulden. Een prijsvechter! Maar dus (misschien daardoor?) ook vrij snel weer verdwenen.

(Update april 2022) Pieter Klein van Binnenvaartaal heeft Delpher nog eens grondig nageplozen op vermeldingen van deze werf. De eerste vermelding is een advertentie uit de Nieuwe Courant van 28 februari 1906. Daarin wordt vermeld: "Directeur: Ed. Kearns - Chef van Scheepsbouw: H. Bernhard Azn". In het Nieuws van de Dag van 7 oktober 1909 staat een artikel over de tewaterlating van dat droogdok en daar staat in: "directeur de heer H. Bernhard". Dus de link met H. Bernhard is in ieder geval heel sterk.

In het Nieuws van de Dag van 11 augustus 1908 staat een artikeltje dat de geruchten als zou de werf in andere handen overgaan met klem tegenspreekt. Er staat niet bij wie op dat moment de eigenaar van de werf is.

Maar in geen enkel artikel wordt gesproken over L.C. Vermeulen of over Van der Meulen.

Er zijn meer schepen die wel in de krant vermeld worden, maar die niet in de metingen terugkomen: in november 1907 een onderlosser (de "Trelleborg") voor een Zweedse reder; in april 1908 een baggermolen (de "Burgemeester van Leeuwen", gebouwd voor Volker) ... "welke thans een van de grootsten van die soort is"; in oktober 1909 het eerdergenoemde droogdok voor de Vissershaven van IJmuiden; en op 4 maart 1910 een stoompont voor de dienst op het IJ voor de gemeente Amsterdam.

Maar dan gaat het mis: in het Nieuws van den Dag van 9 april 1910 wordt een "belangrijke openbare verkooping" aangekondigd wegens liquidatie van de "onderlinge maatschap Scheepswerf De Toekomst" in Nieuwendam. Kennelijk heeft de werf het niet kunnen rooien. Daarna wordt de IJ-pont voor Amsterdam nog afgebouwd en in december 1911 wordt de werf nog één keer vermeld, wegens brand in een woonark die bij de werf ligt. Daarna blijft het stil.

(JS, dec. 2019, bijgewerkt april 2022, met hartelijke dank aan Pieter Klein)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!