Werf: Scheepswerf K.M.van der Velden & N.W.Verboon

in Zwolle

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf K.M.van der Velden & N.W.Verboon".

Algemeen

De werfcode is: =VeldenVerboon-Zwolle
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Op de hoek van het Zwartewater en de Achtergracht in Zwolle.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 6 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Van der Velden's Scheepswerf Het Zwartewater N.V. in Zwolle.

Bijzonderheden

Doorstart van de werf van W.R. van Goor
Ook Velden en Verboon gingen in 1923 (?) failliet en zijn doorgestart als N.V. van der Velden's Scheepswerf 'Zwarte Water'.

Opmerkelijk is de naam van N.W. Verboon. In dezelfde tijd was er ook een N.W. Verboon in Vlaardingen aktief. Hoeveel hondjes zijn er die Fikkie heten? (Zie: =Verboon-Vlaardingen).

Mart van der Velden deelt in de groep Scheepshellingen en werven op 4 mei 2022 een pagina uit het werfboek van de werf, over de verbouwing van "de snik van de heer Westerbeek." Opmerkelijk is dat Mart van der Velde de werf al aanduidt als: "firma Van Der Velden & Verboon, Scheepsbouw- en Reparatiewerf "Het Zwarte Water", te Zwolle, 1921-1924". De naam Het Zwarte Water duikt in de metingen pas op na het faillissement in 1923.

(JS, okt 2020, bijgewerkt mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!