Werf: N.W. Verboon

in Vlaardingen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.W. Verboon".

Algemeen

De werfcode is: =Verboon-Vlaardingen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was 1921: Vaartweg; 1929: Tollensstraat 50 in Vlaardingen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

In de jaren '20 van de twintigste eeuw zien we plotseling drie kleine werven opduiken waar "een" Verboon iets mee te maken heeft: Van der Velden en Verboon in Zwolle, Zuidam en Verboon in Haarlem en dus N.W. Verboon in Vlaardingen.

Om te beginnen: dit is beslist niet de grote haringreder A. Verboon, die een pakhuis had aan de Koningin Wilhelminahaven ZoZ 10. Dat pakhuis is tegenwoordig een rijksmonument, maar dat lijkt volledig los te staan van deze N.W. Verboon.

De eerste meting (U632N) is van een vletschip (een soort dekschuit) dat in 1920 door Verboon gebouwd is.

De eerste keer dat we hem in andere bronnen dan de liggers tegenkomen is in een advertentie in Schuttevaer van 26 februari 1921, waarin hij een motor-westlander en wat kleinere schepen tweedehands te koop aanbiedt. Het adres is dan Vaartweg in Vlaardingen.

De eerste keer dat hij in de pers echt als scheepswerf genoemd wordt is in Schuttevaer van 3 september 1921: "Van de werf van den heer N. W. Verboon te Vlaardingen is deze week met goed gevolg te water gelaten het motorschi]p 'Vrouw Francina', gebouwd voor rekening van de heeren J. Zijdenbos en P. Vons."

Vrij kort daarop, op 22 oktober 1921: "Van de werf van den heer N. W. Verboon aan de Vaart te Vlissingen [sic! JS] is met goed gevolg te water gelaten de stalen motorschuit „Rust Roest”, groot 55 ton, gebouwd voor den heer P. Oosterlee te Maassluis. Het schip zal van een 16 P.K. Brons Deutz motor voorzien worden." Dat schip komt terug in meting H2188N.

Vervolgens een aantal metingen van een of meer schepen uit 1922. Dan blijft het stil tot een meting van een schip uit 1928 en een uit 1929.

Ook in de pers blijft het lang stil. We komen nog een keer een advertentie tegen van N.W. Verboon in de Schuttevaer van 25 januari 1930, waarin hij een tweedehands roeftjalkscheepje te koop aanbiedt.

De wervenlijst van Binnenvaartaal weet te vermelden dat de werf in 1925 afgebrand is. Is Verboon daarna soms opnieuw begonnen aan de Tollensstraat? Meting D4194N is een eerste meting van een behoorlijk groot motorschip (19,12 bij 5,07 meter) dat in april 1929 opgeleverd is bij Verboon. In dit geval kunnen we een fout van de scheepsmeter uitsluiten: het schip werd zes weken na de oplevering gemeten. Als je dan de werf al niet meer weet ... Maar toch: de Tollensstraat in Vlaardingen ligt middenin een woonwijk en, wat belangrijker is, zeker 300 meter verwijderd van het dichtstbijzijnde vaarwater. Laat staan scheepshelling. Er zijn wat verklaringen, maar nu wordt het speculeren:
- De werf aan de Vaartweg bestond nog of weer in 1929, en het adres aan de Tollensstraat (op loopafstand van de Vaartweg) was het prive-adres van Verboon;
- Of Verboon heeft voor zijn laatste schip ruimte gehuurd op een andere werf, wat in die jaren niet ongebruikelijk was;
- Of we we praten tóch over Van der Velden en Verboon in Zwolle.

Maar, nogmaals, dat laatste is allemaal speculatie. Na 1929 blijft het stil. Wie meer weet: neem alstublieft contact met ons op! Het e-mailadres staat onderaan deze bladzij.

(JS, mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!