Werf: Verolme Dok en Scheepsbouw Maatschappij NV (VDSM)

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Verolme Dok en Scheepsbouw Maatschappij NV (VDSM)".

Algemeen

De werfcode is: =Verolme-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Prof. Gerbrandyweg 25 in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1965.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Bijzonderheden

Volgens Wikipedia: "In 1955 - een jaar voor de Suezcrisis - besloot Cornelis Verolme een nieuwe scheepswerf te bouwen om te voorzien in de behoefte naar steeds grotere schepen. Tegelijkertijd ontwikkelde het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) het nieuwe haven- en industriegebied Botlek in de Bospolder van het eiland Rozenburg. [...] Op 27 juni 1957 werd de grootste en modernste scheepswerf van Europa officieel geopend.

In de daarop volgende jaren werd VDSM steeds verder uitgebreid. Aan het eind van de jaren zestig bestond de werf uit twee gegraven droogdokken (tot 60.000 en 110.000 dwt), drie drijvende droogdokken (tot 4000, 20.000 en 35.000 dwt) en twee nieuwbouwhellingen, één voor schepen tot 60.000 dwt en in 1969 een tweede, veel grotere helling geschikt voor de bouw van schepen tot 650.000 dwt. Over deze helling verrees een grote portaalkraan met een maximale hijscapaciteit van 750 ton, waarop in grote letters de naam Verolme te lezen was."

Verderop: "Als goed uitgeruste scheepswerf aan diep vaarwater wist VDSM het debacle rond het RSV-concern te overleven. Het bedrijf werd verzelfstandigd en ging in 1981 als Verolme Botlek BV verder."

In 2002 werd Verolme Botlek overgenomen door het scheepsbouwconcern Keppel Corporation uit Singapore. In 2017 werd de werf overgenomen door Damen en heet nu Damen Verolme Rotterdam.

Dit was hoofdzakelijk een werf voor zeeschepen. Desalniettemin 12 metingen uit de periode 1965 - 1968, elevator- en duwbakken.

(JS, april 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!