Werf: Verras

in Graauw (Zeeuws Vl.)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Verras".

Algemeen

De werfcode is: =Verras-Paal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Graauw (Zeeuws Vl.) (Inclusief (De) Paal en Grouw (Zeeuws-Vlaanderen).).

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

De familie Verras was 5 generaties lang aktief in Zeeuws-Vlaanderen, eerst in De Paal in de toenmalige gemeente Graauw (thans Hulst), later in Walsoorden. De werf "Moed en Trouw" werd in 1865 in De Paal opgericht en was achtereenvolgens eigendom van Pieter Verras (1823 - 1909), zijn zoon Jan of Johannes Verras (1860 - 1934), diens zoon Petrus Verras (1891 - ?) en zijn broer Josephus Verras. Josephus vertrok in 1950 naar Koewacht. De daarop volgende generatie werd gevormd door drie broers: Julien, Remy en Philbert Verras. Later kwamen ook de zoons van Julien, Piet en Adri Verras, in het bedrijf. Remy Verras ontwierp vanaf circa 1960 de schepen die door de werf gebouwd werden.

In 1970 werden de helling van de werf en het huis van Remy onteigend in verband met de Deltawerken. Remy is toen verhuisd naar Walsoorden en is daar opnieuw een werf begonnen, die wederom "Moed en Trouw" heette. De andere broers en de zoon van Julien trokken weg en vonden elders werk, meestal in de scheepsbouw. Remy nam later zijn zoon Michiel Verras op in de werf.

De schepen van Verras waren beroemd. De eerste drie generaties, tot en met Petrus Verras, bleven in hout werken, dus zeker nog tot 1947. Remy Verras bouwde op zijn werf in Walsoorden in staal, maar repareerde ook houten schepen. Bovendien documenteerde hij zo goed mogelijk de schepen van de vorige generaties, inclusief bouwtekeningen die hij in retrospectief maakte. De houten Hoogaarsen en vooral (Lemmer) Hengsten van de werf worden alom geroemd. En ook de latere ijzeren schepen, vooral van de werf in Walsoorden, zijn zeer geliefd bij de iegenaren van rond- en platbodem jachten. Remy Verras is in januari 2016 overleden.

Phielbert Verras, dus de vierde generatie, heeft na zijn pensionering een maquette van de werf gebouwd. Die zou vanaf 2019 worden tentoongesteld in Bezoekerscentrum Saeftinge van het Zeeuwse Landschap. Er zou dan ook een boekje over de werf worden uitgebracht.

Er zijn maar drie metingen van schepen die bij Verras gebouwd zijn bekend. Opmerkelijk is meting GN1214. Die gaat over een motorzeiljacht die in 1950 gebouwd zou zijn bij Remy Verras in Walsoorden. Maar in 1950 was er nog in geen 20 jaar sprake van een werf in Walsoorden. Dus ik veeg alle drie metingen onder de noemer Verras. Maar als het jaartal niet klopt (wat ik vermoed) gaat het dus eigenlijk over twee werven.

(JS, april 2019. Bijgewerkt en uitgebreid juli 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!