Werf: A. Vink

in Nieuwkoop

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. Vink".

Algemeen

De werfcode is: =Vink-Nieuwkoop
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Buurtschap Noorden (bij Woerdense Verlaat) in Nieuwkoop (Inclusief Noorden.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1883.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Bijzonderheden

Er zijn ongeveer tegelijkertijd drie werven van een Vink, alle drie houtbouwers: A. Vink in Nieuwkoop (buurtschap Noorden) die in 1883 en in 1890 een Bokschip en een Rijnschip bouwt, allebei van rond de 17 meter. (Zie: Vink-Nieuwkoop.) Dan is er P. Vink uit Uithoorn, die tussen 1877 en 1895 vier scheepjes tussen de 12 en de 17 meter bouwt. Is dat dezelfde? Uithoorn en de buurtschap Noorden liggen nog geen 10 kilometer uit elkaar! (Zie: Vink-Uithoorn)
Dan hebben we een jaar of tien later een J. Vink uit Gouwsluis, bij Alphen aan den Rijn, die veel kleinere scheepjes bouwt, maar ook maar twee. (Zie: Vink-Alphen)
Ik zal ze niet allemaal op een hoop gooien, maar het is opvallend dat we een aantal keren Vink zien rond 1875-1910 en daarna helemaal niets meer.

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!