Werf: Scheepsbouwwerf Rijn en Schie, N.V. Technisch Bureau Visser en Praat

in Leiden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepsbouwwerf Rijn en Schie, N.V. Technisch Bureau Visser en Praat".

Algemeen

De werfcode is: =VisserPraat-Leiden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was "Achter de watertoren" in Leiden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Slechts één motorsleepboot uit 1924 - drie metingen. Toch was dit kennelijk een serieuze werf. Vakblad "Het Schip" meldt in augustus 1925 de tewaterlating van een Dortmund-Eemskanaalschip van deze werf, maar ook dat de werf failliet verklaard is. De Dortmunder zal worden afgebouwd bij de werf van de Wed. Van Duijvendijk te Papendracht.

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal meldt dat Technisch Bureau Visser en Praat in Rotterdam gevestigd is. Een bron ontbreekt.

Het adres "Achter de watertoren" komt uit een personeelsadvertentie in het Leidsch Dagblad, 23 april 1924.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!