Werf: Gebr. Vlam

in Schoorldam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Vlam".

Algemeen

De werfcode is: =Vlam-Schoorldam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kanaalkade in Schoorldam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 16 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1911.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Fa. Gebr. Kuijper in Schoorldam.

Bijzonderheden

Dit is een oude werf (uit 1623) die volgens Veldboer c.s. rond 1850 eigendom wordt van de familie Vlam. In 1928 overgenomen door ex-werknemers, de Gebr. Kuijper. Over Vlam is verder niet veel bekend.

Zowel de Wervenlijst van de Vereniging De Binnenvaart als de website van de SSRP zeggen dat de familie Vlam al in 1625 eigenaar zouden zijn van de werf.

Daar noch de SSRP, noch De Binnenvaart een bron vermelden is het niet duidelijk hoe zij bij 1625 komen. Veldboer c.s. noemen enkele tussengelegen eigenaren en kunnen die documenteren met archiefstukken, dus ik ben veel meer geneigd hen te geloven: voor 1711 Claes Sivertsz, daarna Hendrik Claesz, vanaf 1721 Hendrik Schuitenmaker, vanaf 1780 IJsbrand Bruin die in ieder geval de werf in 1792 nog bezit. En de familie Vlam dus, vanaf circa 1850.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!