Werf: A. Van Vliet

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. Van Vliet".

Algemeen

De werfcode is: =Vliet-HIAmbacht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Er staan 26 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 18 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

De wervenlijst van Binnenvaarttaal noemt de Gebr. Van Vliet en A. van Vliet als twee verschillende werven. Ik zie echter continuí¯teit in de gebouwde schepen en de naamgeving en behandel dit als één werf (JS, juni 2019)

Diezelfde wervenlijst zegt zonder bronvermelding dat deze werf ook "de Rietbaan" geheten zou kunnen hebben. Dus heb ik de ene meting van een schip dat gebouwd is op De Rietbaan hier bijgevoegd. (JS, juli 2019)

Het lijkt erop dat een werf met de naam A. van Vliet nog steeds bestaat met als adres Veersedijk 273, 3311 LM H.I. Ambacht. Dat is vrijwel zeker niet de oorspronkelijke plaats. De informatie is erg vaag.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!