Werf: N.V. Alkmaarsche Machinefabriek en Scheepswerf "De Volharding"

in Alkmaar

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Alkmaarsche Machinefabriek en Scheepswerf "De Volharding"".

Algemeen

De werfcode is: =Volharding-Alkmaar
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Voormeer D 19. Na 1921: Voormeer 25-30 in Alkmaar.  

Er staan 66 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 20 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1933.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J. Schouten in Alkmaar.

Bijzonderheden

Volgens de Wervenlijst van Binnenvaarttaal is dit een voortzetting van de werf van H. Schouten (zie: ).

In 1921 liet de gemeente de Zandersloot dempen. Op het aldus ontstane terrein kon De Volharding een helling bouwen. Volgens de Wervenlijst van De Binnenvaart is er toen ook een vrij grote stenen werkplaats gebouwd. Dat zou het verschil in adressen van voor 1921 en na 1921 kunnen verklaren.

In de Alkmaarsche Courant van 30 september 1930 staat een "Bekendmaking" waarin de directeur van de N.V. Alkmaarsche Machinefabriek en Scheepswerf "De Volharding", A.M. Schipper, de zaak heeft overgedaan aan de Firma P. van Maarleveld en Zoon, Machinefabriek en Constructiewerkplaats te Alkmaar. De N.V. is in 1933 geliquideerd. van Maarleveld was een buurman aan het Voormeer. P. (Pieter) van Maarleveld leefde van 1865-1943. Het lijkt alsof de zoon de drijvende kracht was: Gerrit Johannes van Maarleveld (1893-1994). Pieter was bij overlijden "bankwerker Gerrit was bankwerker, machinehersteller, eigenaar/directeur van een machinefabriek.

In 1936 bestaat de werf nog. Van Maarleveld gebruikt in een advertentie voor twee motorjachten zowel zijn eigen naam als de naam De Volharding. Daarna verwijnt de naam De Volharding. Na de Tweede Wereldoorlog laat Van Maarleveld een nieuwe bedrijfshal bouwen, die in ieder geval in 1975 nog bestond (foto's op Wikimedia).

Meetnummer A7307N, motorschip jannetje Cornelia, is bewaard gebleven en ligt thans onder de naam Jaco als woonschip in Angers, Frankrijk.

(JS, april 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!