Werf: Scheepswerf De Volharding van A.T. van der Werff

in Stavoren

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Volharding van A.T. van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Volharding-Stavoren
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hellingspad 13 in Stavoren.  

Er staan 57 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 29 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Deze werf is uitstekend gedocumenteerd in het boek van Dirk Huizinga en online bij Skutsjehistorie en bij de Vereniging "De Staverse Kotterclub" (zie Literatuur en Bronnen hieronder), dus in dit stukje alleen de hoogtepunten.

De werf was tot 1918 eigendom van Ids Strikwerda. Hij werd in dat jaar overgenomen door A.T. (Auke Tjibbele) van der Werff, die in 1891 geboren was in Warga, waar zijn vader de werf De Onderneming voerde. Auke kwam niet in aanmerking voor de opvolging en kocht dus, na zijn demobilisatie in W.O. I, de (volgens Huizinga verlopen) werf in Stavoren. Hij gaf de werf de naam De Volharding. (Voor die tijd was het gewoon "de werf van Strikwerda".)
Strikwerda was gespecialiseerd in houten Staverse Jollen, maar Van der Werff stapte zo snel mogelijk over op ijzerbouw. Rond 1919 kon hij de machines overnemen van de werf van Zwolsman uit Workum, die moest sluiten wegens gebrek aan opdrachten. Het eerste gemeten schip van de werf (meetnummer A4722N, een dekaak uit 1920) was meteen van staal. In de jaren twintig zou Van der Werff nog eeen flink aantal dekaken bouwen. Maar hij was voorzichtig genoeg om ook door te gaan met onderhoud en en reparatie van houten Staverse Jollen, de handel die hij van Strikwerda had overgenomen.

In 1927 (de website van de huidige werf suggereert al in 1922) liet Van der Werff zijn helling electrificeren. We zien in de metingen het eerste echte vrachtschip (dus geen dekaak) (Meetnr L1750N) ook in 1927 gebouwd worden, dat zal geen toeval zijn. Dat schip heeft overigens al bouwnummer 55.
We zien, zoals bij veel andere werven, dat de nieuwbouw eind jaren twintig spectaculair toenam. Dat ijlde na tot 1932, toen sloeg ook "de crisis" toe in Stavoren. (Bouwlijst 1927 - 1941 bij Huizinga, pagina 81.)

De werf overleefde de jaren dertig en de periode in en na W.O. II met reparatiewerk. Na de oorlog werden er wat nieuwe vissersschepen gebouwd, maar die vinden we in de metingen niet terug. In 1957 begion de werf in de recreatiemarkt met een lijn "Stavokruisers".

In 1962 nam Anton van der Werff de werf De Volharding over van zijn vader. Toeval of niet, we zien ook pas in 1962 de eerste na-oorlogse meting (G10946N) van een motorsleepboot. Vanaf 1970 werd er steeds meer voor de recreatiemarkt gebouwd, onder andere stalen Staverse Jollen en een lijn motorkotterjachten die rechtstreeks zijn afgeleid van de viskotters die het bedrijf daarvoor bouwde: de Staverse Kotter. De tijd zat mee: de recreatiemarkt groeide in de jaren '70 en '80 als kool. Al in 1980 werd Staverse Kotter met rompnummer 50 opgeleverd. De werf werd te klein en bovendien besloot de gemeente Stavoren de sluis te dempen. Dus werd in 1989 een nieuwe werf gebouwd aan de Kooijweg even buiten Stavoren en in 1994 werd de oude werf aan het Hellingpad gesloten. In dat jaar werd ook de 120e Staverse Kotter opgeleverd. Omdat de Liggers gaan tot en met 1989, maak ik daar geen aparte entry van.

In 1995 begon de werf aan een nieuwe lijn: Sturiër motorjachten. In 1996 nam de derde generatie de werf over: weer een Auke van der Werff. In 1998 werd de laatste visserskotter gebouwd, vanaf dat jaar legde de werf zich toe op motorjachten. In 2006 wordt naast de werf een tweede productiehal gebouwd.

In 2018, 100 jaar na de oprichting, werd de naam van de werf gewijzigd in "Volharding Staveren Shipyard" of, voor de Nederlandse markt, "Volharding Staveren bv". De werf bestaat thans (2021) nog steeds.

(JS, december 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!