Werf: A.F. Volker Czn.

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A.F. Volker Czn.".

Algemeen

De werfcode is: =Volker-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Molendijk 190 in Sliedrecht.  

Er staan 47 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 29 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1918.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Ik ben voor dit lemma schatplichtig aan Wout van Rees in "Over ... Sliedrecht" (zie de bronnen).

Deze werf was niet van de baggeraar Adriaan Volker (1827 - 1903), maar van zijn neef Adriaan Filippus Volker (1847 -1911). De werf is opgericht in 1902. Komt voor het eerst voor in het telefoonboek van 1905: "A.F. Volker Czn., scheepswerf, dwarshelling, achter [het huis] C 381, telefoonnummer 54."
Van Rees achterhaalt dat dit huis C 381 gestaan moet hebben ter hoogte van de huidige Molendijk 190. Dat is interessant, het terrein moet naast het (veel grotere) terrein van de baggeraar gelegen hebben.

Van Rees ziet in het telefoonboek van 1915 voor het eerst niet meer sprake is van A.F. Volker, maar van "Gebrs. Volker AFzn., dwarshelling, scheepsbouw en baggermateriaal, telefoon-nummer 54". Dat is interessant, want in de metingen staat al vanaf 1910 vermeld "Gebr. Volker". De gebroeders waren A. Volker en T. Volker.

Nog steeds volgens Van Rees: "In de telefoonboeken van 1915 tot en met 1925 blijven deze benaming en adres gehandhaafd." Daarna wordt de werf verkocht aan de constructie werkplaats van de gebroeders Ceelen. Daar zijn geen metingen van. Wweer later koopt A. Volker (de baggermaatschappij) het terrein van Ceelen.

Overigens had ook het baggerbedrijf A. Volker een helling, maar waarschijnlijk alleen voor onderhoud aan eigen materiaal.

Meting A4338N van een dekaak uit 1915 geeft als werf: "Gebr. Folkerts" uit Sliedrecht. Dat lijkt voldoende op "Gebr. Volker" om hem hierbij te zetten.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!