Werf: N.V. Amsterdamsche Scheepswerf G. De Vries Lentsch Jr.

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Amsterdamsche Scheepswerf G. De Vries Lentsch Jr.".

Algemeen

De werfcode is: =VriesLentsch-Amsterd
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Eerst Klaverweg, vanaf de jaren '30 Grasweg 60 - 62 (zelfde kavel, nieuw adres, ter hoogte van het huidige Distelwegveer) in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 52 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 41 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1970.

Bijzonderheden

Deze werf was een spin-off van de werf Het Fort in Nieuwendam. Die werf was in 1878 opgericht door Gerardus dVL (senior). In 1903 verhuisde hij naar de Kleine Haven in Nieuwendam. Rond 1915 kwamen zijn zoons in de zaak - en die konden niet met elkaar opschieten. In 1917 vetrekt Gerard (Jr) en begint eerst aan de Klaverweg, dat wordt in de jaren dertig de Grasweg. Gerard Sr. overlijdt in 1918. Ik ga het nog een beetje moeilijker maken: later krijgt Gerard Jr een zoon ... die hij Gerard noemt. Dus dan wordt de voormalige Gerard junior plotseling Gerard senior en krijgen we een nieuw Gerard junior, die ook in het bedrijf van zijn vader komt.

Dit werd een grote werf, van voornamelijk jachten en kleine dienstvaartuigen. Veel Regenbogen, Pampussen en Vrijheid boten komen van deze werf. Maar die werden natuurlijk niet gemeten, dus het aantal metingen is vrij klein. Daarnaast had de werf marine opdrachten. Zowel de Piet Hein (het huwelijkscadeau voor Juliana en Bernhard) als de Groene Draeck (een cadeau aan toen nog prinses Beatrix) zijn op deze werf gebouwd. Het ontwerp van de Regenboog (een open eenheidsklasse) is van G. de Vries Lentsch, evenals dat van de Pampus. De eerste Pampussen werden gebouwd bij zowel deze werf als bij Het Fort, dus zó slecht waren de verhoudingen nou ook weer niet.

Er zat er dus nòg een "G. de Vries Lentsch" in Amsterdam: de werf Het Fort in Nieuwendam (thans gemeente Amsterdam). Die zat op een andere plaats, namelijk aan de Kleine Haven in Nieuwendam, een paar kilometer meer naar het oosten. Dus die is in de literatuur wel te onderscheiden van de werf in aan de Grasweg. Nou nog in de metingen. Ik heb het zo gedaan:
- als als naam expliciet Het Fort vermeldt is het de werf in Nieuwendam
- als de naam expliciet Amsterdamsche vermeldt is het de werf aan de Grasweg
- als de plaatsnaam Nieuwendam is, is het de werf Het Fort
- als de plaatsnaam Amsterdam is, is het de Amsterdamsche.
Hier zal wel weer wat overlap en wat onregelmatigheid in zitten, dus: Caveat Lector!

Ten slotte was er weer een spin-off van deze werf: de werf van De Vries Lentsch in Alphen. Zie aldaar.

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!