Werf: Fa. G. de Vries Lentsch, Werf Het Fort

in Nieuwendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. G. de Vries Lentsch, Werf Het Fort".

Algemeen

De werfcode is: =VriesLentsch-Nieuwen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Nieuwendammerkade, Kleine Haven in Nieuwendam (Enkele malen ten onrechte opgevoerd als Durgerdam).  

Er staan 147 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 108 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1901.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1964.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit zijn alleen de metingen van schepen die gebouwd zijn op de werf (of werven?) van De Vries Lentsch in Nieuwendam. (Er waren ook werven in Amsterdam-Noord en Alphen aan den Rijn.)
Volgens de Wervenlijst van de Ver. De Binnenvaart zijn er meerdere werven van verschillende De Vries Lentsch' in Nieuwendam geweest: Het Fort aan de Kleine Haven, de Amsterdamsche Scheepswerf aan de Klaverweg, een sloepenwerf aan de Buikslotermeerdijk en een werf aan het Molenpad. Al die werven werden geleid door een G. de Vries Lentsch - Gerard, Gerard Jr. en Gijs. Ik kan dat vanuit de metingen niet uiteen houden, dus hier vindt u alle metingen die "De Vries Lentsch" zonder meer zeggen, of "[Het] Fort" of een combinatie van die twee. Dat zal merendeels kloppen: sloepen werden niet gemeten. Maar toch: Caveat Lector!

Om het moeilijker te maken zat er nòg een "G. de Vries Lentsch" in Amsterdam: de Amsterdamsche Scheepswerf. Die zat op een andere plaats, namelijk aan de Grasweg in Overhoeks, een paar kilometer meer naar het westen. Dus die is in de literatuur wel te onderscheiden van de werf in Nieuwendam. Nou nog in de metingen. Ik heb het zo gedaan:
- als als naam expliciet Het Fort vermeldt is het de werf in Nieuwendam
- als de naam expliciet Amsterdamsche vermeldt is het de werf aan de Grasweg
- als de plaatsnaam Nieuwendam is, is het de werf Het Fort
- als de plaatsnaam Amsterdam is, is het de Amsterdamsche.
Ook hier zal wel weer wat overlap en wat onregelmatigheid in zitten, dus wederom: Caveat Lector!

De werf Het Fort aan de Kleine Haven begint pas in 1903, als de Fa. Bernhard (werf Het Jacht, zie aldaar) het terrein overneemt waar GdVL tot dan toe werkt, aan de Grote Haven. De eerste twee metingen, uit 1901 en 1902, zouden dus nog aan de Grote Haven gebouwd kunnen zijn.

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!