Werf: Wijnandus Bodewes

in Martenshoek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wijnandus Bodewes".

Algemeen

De werfcode is: =WBodewes-Martenshoek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Werfkade in Martenshoek.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 12 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 11 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Niet verwarren met de werven van G. & H. Bodewes in Martenshoek, of die van Jac. Bodewes in Hoogezand. Om het moeilijker te maken is de werf van G. & H. Bodewes (thans Royal Bodewes) in 1816 gesticht door een Wijnandus Bodewes.

Wikipedia zegt bij "De naam Bodewes in de Nederlandse Scheepsbouw" dat de werf in 1891 gesticht is en in 1916 gekocht is door de Gebr. Fikkers. Helaas geen bronvermelding.

Ingrid Wormgoor vertelt op blz. 143 in T&K ook zonder bronvermelding dat deze werf in 1891 begon.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!