Werf: Gebr. De Wachter

in Boom

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. De Wachter".

Algemeen

De werfcode is: =Wachter-Boom
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hoek 40 Boom. Elders staat Noeveren, Boom in Boom, BE (Inclusief Noeveren.).  

Er staan 129 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 58 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er zaten in de Rupelstreek (Boom, Hemiksem, Niel, Willebroek) verscheidene De Wachters. Noch de scheepsmeters, noch de huidige secundaire bronnen zijn altijd in staat die uit elkaar te houden. Ik in ieder geval niet. Ik heb ze onderverdeeld naar plaats, niet naar naam. (JS, juni 2019)

Dit moet een spitsenwerf geweest zijn, de z.g. SARMA Spits werd hier gebouwd.

Eén bron (geschiedkunde Boom) suggereert dat deze werf en die in Niel in handen waren van één persoon: Jules De Wachter.

Op het adres Hoek 40 in Boom bevindt zich thans (2021) een jachtwerf. Dat duidt op continuïteit. Maar ook aan de Noeveren (een lange weg langs de noordzijde van de Rupel, tevens een dorpje ten westen van Boom) bevinden zich verscheidene voormalige scheepswerven, in meer of minder desolate staat. Ik heb op het kaartje de werf op het adres Hoek 40 in Boom geplaatst.

(JS, december 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!