Werf: G. van Waveren

in Loosdrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G. van Waveren".

Algemeen

De werfcode is: =Waveren-Loosdrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Loosdrecht.

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1867.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1867.

Bijzonderheden

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal noemt wel Matthijs van Waveren, maar de enige meting geeft als naam G. van Waveren. Volgens genealogieonline is Matthijs geboren in 1862, hij was dus 5 jaar oud toen dit schip gebouwd werd. Waarschijnlijk gaat het over Cornelis van Waveren in Loosdrecht gevonden die scheepstimmerman was. Dat is waarschijnlijker dan Matthijs. Ik geef u beide verwijzingen.

Hoewel slechts 1 gemeten schip toch waarschijnlijk een professionele werf.

Van Waveren zou, volgens de Wervenlijst van Binnenvaarttaal, in 1892 verhuisd zijn naar Monster.
(JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!