Werf: Wed. A. van Duijvendijk, Scheepswerf De IJsel

in Gouderak

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wed. A. van Duijvendijk, Scheepswerf De IJsel".

Algemeen

De werfcode is: =WedDuijvendijk-Gouda
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Gouderaksedijk in Gouderak (Inclusief Stolwijkersluis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 88 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 19 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1937.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf vof J.G. Wortelboer en Co. in Gouderak.

Bijzonderheden

Deze werf wordt in het boek van Hans van Duivendijk aangeduid als GDR-2. Opgericht 1859 door Roeland Lzn van Duijvendijk. Roeland overlijdt in 1888, daarna wordt de werf voortgezet door zijn jongste zoon, Aart van Duijvendijk. Aart overlijdt in 1906 en zijn weduwe (haar meisjesnaam is Lena Vermeer) neemt de werf over. Zij houdt tot 1916 de dagelijkse leiding en doet die dan over aan haar drie zoons, maar de werf blijft "Wed. A. van Duijvendijk" heten. Opmerkelijk is dat Hans van Duivendijk (de schrijver dus) nergens de naam "De IJsel" vermeldt.

Nog steeds volgens Hans van Duivendijk wordt de werf na het overlijden van de Weduwe in 1932 verkocht. De eerste koper is N.V. P.J Endenburg's Zeilmakerij en Scheepstuigerij. In 1940 wordt de werf weer verkocht aan Wilhelm Jalink uit Scheveningen, die hem in 1941 doorverkoopt aan Overmaat en Rijnders. Die verkopen de werf uiteindelijk in 1943 aan J.G Wortelboer. Van alle eigenaars tussen 1932 en 1934 hebben we geen metingen, vandaar dat ik al vervolgwerf Wortdelboer noem.

Omdat schepen van de werf van de Weduwe A. van Duijvendijk meer metingen lijken te hebben gehad dan de naastgelegen werf van de Gebr. van Duijvendijk heb ik de metingen waarbij alleen Duijvendijk staat enigszins arbitrair toegekend aan de weduwe. Dat zal dus wel niet helemaal kloppen. (JS, april 2019)

Volgend Du Pré en Van den Brink is de figuur van Cato Lafeber in het boek "Scheepswerf de Kroonprinces" van Herman de Man gebaseerd op de Weduwe Lena van Duijvendijk-Vermeer.

(JS, juni 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!